Nogle af disse besværgelser er fundet på nettet, andre har jeg selv skrevet ned, efterhånden som jeg er stødt på dem i bøgerne. De er oversat fra engelsk, så jeg kan ikke love at de alle sammen er med i de danske bøger. Nogle af besværgelserne har Hanna Lützen valgt at oversætte, og jeg har ikke fuldkommen styr på hvilke.